Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Formularz reklamacji

Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

  1. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią paragonu zakupu.

  1. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

80-297 Miszewo

UBIERAMY DAMY IWONA CHOLEWKA

ul. Reja 8/2

Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@ubieramydamy.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji towaru?

Jeśli uznasz reklamację wynikającą z rękojmi, pokrywasz koszty przesyłki. Jeśli Kupujący sam zapłacił za odesłanie do Ciebie towaru, należy zwrócić mu wszystkie poniesione koszty.

Informacja o platformie ODR

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: sklep@ubieramydamy.pl